Al Juma-moskén

Masjid al-Jummah (arabiska: مسجد الجمعة), vid gränsen till Madinah, markerar platsen där profeten (ﷺ) ledde den första Jummah-salahen. Detta inträffade strax efter hans Hijrah (migration) från Mecka. Det är cirka 2,5 km från Masjid-e-Nabwi. Profeten (ﷺ) lämnade Quba på en fredag ​​för att gå in i Madinah. Cirka en kilometer från Quba passerade han byn …

Barnens bokdag

Se Dick. Se Dick Run. Kör Dick Run. Se Jane. Se Jane Run After Jack. Kör Jane Run. Dessa ord innehåller några av de första orden vi någonsin lärt oss att läsa på egen hand och är igenkännliga för många människor i många olika kulturer. Tillsammans med dessa berättelser finns berättelser om den hungriga larven …

Internationella samvetsdagen 5 ِ april

Främja en kultur av fred med kärlek och samveteInledningen till den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna säger att “bortse från och förakt för mänskliga rättigheter har resulterat i barbariska handlingar som har upprört mänsklighetens samvete och tillkomsten av en värld där människor ska åtnjuta yttrandefrihet och tro och frihet från rädsla och nöd har …